Transatlantyk International Film & Music Festival

O Festiwalu

O Festiwalu

TRANSATLANTYK FESTIVAL POZNAŃ
02-09 sierpnia 2013 - PoznańTwórca i Dyrektor Festiwalu

Jan A.P. Kaczmarek

„Transatlantyk jest festiwalem idei.
Używając siły filmu
i muzyki chcemy inspirować rozmowę
na ważne tematy.” 

Miasto

Poznań

Energia, tradycja, biznes, kultura i sukces!
Panorama poznania

267dzieńfestiwalu