PL EN

Zbigniew John Raczyński

Zbigniew John Raczyński, inżynier i biznesmen, urodził się 2 stycznia 1952 roku w Łodzi. Tu też dorastał, nieustannie otoczony przez muzykę. Ukończył łódzką Wojskową Akademię Techniczną, uzyskując tytuł magistra inżynierii chemicznej. Pracę zawodową rozpoczął jako inżynier projektów, po ogłoszeniu stanu wojennego w 1981 r., wyjechał do Paryża, a po roku wyemigrował i osiadł w Toronto. W Kanadzie pracował jako specjalista ds. projektów dla wielu miejscowych firm. Ojczyznę odwiedził ponownie w 1991 roku – już jako kanadyjski przedsiębiorca.

Filmem „Znajdę Cię” (tytuł roboczy: „Music, War and Love”) Zbigniew Raczyński debiutuje jako producent. Posiada podwójne – kanadyjsko-polskie – obywatelstwo.