Przemoc w szkole vs. przemoc w sieci. Pandemia i jej skutki na relacje nastolatków?

Termin – 4 października godz. 18.00
Miejsce – Muzeum Śląskie, Audytorium (poziom -3)

wstęp wolny

 

Prześladowanie i przemoc rówieśnicza stanowią poważny problem w naszych szkołach. Około 35% wszystkich uczniów deklaruje bycia ofiarą przemocy na jakimś etapie edukacji. Zrozumienie dynamiki grupy rówieśniczej, powodów zachowań agresorów i bierności obserwatorów pozwala na skuteczniejszą prewencję i wdrażanie rozwiązań wygaszających dręczenie w grupie. Działanie wbrew naturalnym mechanizmom grupy, np. karanie agresorów, konfrontowanie agresorów i ofiar, czy też izolowanie uczniów narażonych na ataki przynosi odwrotny skutek, napędzając agresję i prześladowanie. Dlatego niezwykle ważne jest zarządzanie procesami grupowymi tak, by uczniowie potrafili sami zapobiegać niepożądanym zjawiskom i budować zgrane, wspierające zespoły klasowe.

Prowadzący

dr Małgorzata Wójcik

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, absolwentka wydziału filologii angielskiej Uniwersytetu Śląskiego, przez wiele lat pracowała jako nauczyciel języka angielskiego oraz wychowawca w szkole podstawowej oraz gimnazjum. Obecnie w swojej pracy zajmuje się badaniem powodów i przejawów przemocy szkolnej oraz dynamiki grup rówieśniczych. Wraz z zespołem opracowuje i wdraża innowacyjne programy edukacyjne zapobiegające przemocy, stygmatyzacji i dyskryminacji w grupach rówieśniczych.

Zrealizowała finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projekt innowacji społecznych: Interwencja edukacyjna „Bliżej" (www.blizej.org), który miał na celu opracowanie programu eliminującego zachowania wykluczające i marginalizujące wśród uczniów gimnazjum. Laureatka konkursu eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – dzięki grantowi przeprowadziła projekt „INKLA – Promocja Badań Partycypacyjnych” (www.inkla.pl) w którym stworzyła młodzieżowe zespoły badawcze i wraz z nimi zrealizowała badania jakościowe dotyczące relacji rówieśniczych w klasach szkolnych. Obecnie wdraża program „Drużyny anty-przemocowe” bazujący na aktywizowaniu biernych świadków prześladowania rówieśniczego. Wraz ze studentami katowickiego wydziału Uniwersytetu SWPS prowadzi badania dotyczące cyberprzemocy oraz sposobów jej zapobiegania. Autorka i współautorka publikacji naukowych oraz podręczników.

Na katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii społecznej, psychologii komunikacji i relacji oraz metod jakościowych.

Ta strona używa plików cookies w celu prawidłowego funkcjonowania, analiz i statystyk strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich zapisywanie.