PL EN

Oceane Portal

Océane dołączyła do zespołu Under the Milky Way w 2014 i zajęła się zarządzaniem działaniami we Francji, głównie w obszarze dystrybucji filmów na rozmaitych platformach oraz negocjowania umów z właścicielami praw. Jest również zaangażowana w koordynację międzynarodowych działań Under the Milky Way, odpowiada za współpracę z różnymi partnerami i platformami mającą na celu pomyślne wprowadzanie filmów na rynki zagraniczne. Wcześniej pracowała dla Canal VOD (Canal + platforma VOD) jako koordynator ds. marketingu. Zdobyła stopień licencjata w dziedzinie biznesu europejskiego na Hull University (Anglia) oraz stopień magistra na kierunku zarządzanie międzynarodowe na Kedge Business School (Francja).