PL EN

Jan Hartman

Jan Marek Hartman (ur. 18 marca 1967 we Wrocławiu) – żydowski filozof i bioetyk, profesor nauk humanistycznych, wydawca i publicysta, wykładowca akademicki, polityk. Jest synem Stanisława Hartmana i praprawnukiem rabina Izaaka Kramsztyka. Autor wyrazistych opinii wygłaszanych w programach telewizyjnych i prasie. W 2009 roku otrzymał nagrodę Grand Press w kategorii publicystyka. Współzałożyciel B’nei B’rith Polska Żydowskie Stowarzyszenie B'nai B'rith w Rzeczypospolitej Polskiej (B'nai B'rith – Loża Polin) – międzynarodowa, żydowska, organizacja masońska, będąca filią międzynarodowych stowarzyszeń B'nai B'rith .

Od 2009 roku jest członkiem Zespołu do Spraw Etyki w Nauce przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecna nazwa: Zespół do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich), a w latach 2011-2013 był jego przewodniczącym. Ponadto jest członkiem Zespołu ds. Etyki w Medycynie przy Ministrze Zdrowia oraz Zespołu ds. GMO przy Ministrze Ochrony środowiska. Od 2003 r. jest Przewodniczącym Rady Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa, na Wydziale Ochrony Zdrowia CM UJ. Od 2004 r. jest kierownikiem Zakładu Filozofii i Bioetyki Collegium Medicum UJ. Od 2012 r. jest przewodniczącym Krajowej Rady Politycznej partii Twój Ruch.