PL EN

Andrzej Zybertowicz

Socjolog, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, publicysta, ekspert zaangażowany w działalność publiczną. Jest członkiem NSZZ „Solidarność” od jej założenia. Bezpartyjny od urodzenia.

Uzyskał doktorat z metodologii historii na UAM W Poznaniu, a w 1997 r. habilitację z socjologii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Rozprawę habilitacyjną Przemoc i poznanie: Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy (1995) poprzedził wyjazdami stypendialnymi – w tym pobytami na Oxford University (1988), Cambridge University (1991-1992), Macquarie University (Sydney – 1993). W roku 1996, już po opublikowaniu rozprawy habilitacyjnej, odbył staż badawczy na Michigan State University w Ann Arbor.

Kierownik grantów badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych (projekt „Przemoc jako współregulator przemian instytucjonalnych”; realizacja w latach 2004-2007) oraz Narodowe Centrum Nauki (projekt „Korekta czy głęboka przebudowa? Podmiotowość jednostki w świetle neuronauki a fundamenty teorii społecznej i cywilizacji zachodniej” – od 2011 roku).

W latach 2003 – 2005 przewodniczy Lokalnemu Komitetowi Organizacyjnemu VII-go Kongresu Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego (ESA), który został zorganizowany przez Instytut Socjologii UMK w Toruniu w 2005. Od 2011 roku przewodniczy w Radzie Wydawniczej serii „Zakulisowe studia społeczne” (Wydawnictwo Zysk i S-ka).

Autor wielu publikacji badawczych dotyczących transformacji ustrojowej, a zwłaszcza „zakulisowych” wymiarów życia społecznego oraz socjologii wiedzy.