PL EN

Leokadia Oręziak

Polska ekonomistka, profesor nauk ekonomicznych, profesor zwyczajna i kierownik Katedry Finansów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Specjalistka z dziedziny finansów międzynarodowych, rynku finansowego, integracji europejskiej, finansów publicznych oraz systemu emerytalnego. Ukończyła Wydział Handlu Zagranicznego SGPiS. Habilitowała się w 1992 na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Integracja walutowa w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. W 2000 uzyskała tytuł profesora nauk ekonomicznych. Odbyła studia i staże zagraniczne m.in. w Université de Paris I, Centre International de Formation Européenne (Francja), Europäische Akademie Bayern (Niemcy) i Collège Universitaire d'Etudes Fédéralistes (Włochy).

Jako ekspertka Sejmu oraz instytucji rządowych przygotowywała opracowania dotyczące integracji Polski z Unią Europejską, bilansu płatniczego, kursu walutowego i budżetu państwa. Przygotowała także opinię do ustawy wprowadzającej zmiany w OFE, uchwalonej przez Sejm RP 25 marca 2011.

Jej książka „OFE. Katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce” uzyskała w 2014 pierwsze miejsce w konkursie Economicus na najlepszą książkę szerzącą wiedzę ekonomiczną.

W latach 2014–2015 była członkiem Prezydenckiej Komisji Doradczej ds. Systemu Emerytalnego w Chile (Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones), powołanej przez prezydent Chile Michelle Bachelet. Opracowana przez nią koncepcja przywrócenia w Chile publicznego repartycyjnego systemu emerytalnego jest jedną z trzech głównych koncepcji reformy tego systemu przedstawionych w raporcie Komisji, opublikowanym we wrześniu 2015.