PL EN

Janina Ochojska

Urodziła się 12 marca 1955 roku w Gdańsku. Jest absolwentką liceum im. Włodzimierza Ilicza Lenina w Zabrzu. W 1974 roku rozpoczęła studia astronomiczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w 1980 r. uzyskała stopień magistra. Od początku studiów była związana z Duszpasterstwem Akademickim oo. Jezuitów w Toruniu. W 1976 r. podpisała list protestacyjny w sprawie poprawek do Konstytucji i od tego czasu zaangażowana była w działalność opozycyjną w środowisku toruńskim. W 1980 r. rozpoczęła pracę naukową w Pracowni Astrofizyki PAN w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Była zaangażowana w tworzenie NSZZ Solidarność w Toruniu.

W 1984 r. wyjechała do Francji na niemożliwą do przeprowadzenia w Polsce operację, która uratowała jej życie. Tam po raz pierwszy przez "EquiLibre" – organizację, która powstała w Lyonie, a której celem była pomoc medyczna i żywnościowa dla szpitali i ośrodków dla chorych dzieci w Polsce – zetknęła się z ideą pomocy humanitarnej. Podczas swojej długiej rekonwalescencji pracowała jako wolontariuszka dla "EquiLibre". Nawiązywała kontakty, wyszukiwała szpitale i ośrodki, które najbardziej potrzebowały pomocy i koordynowała przyjazdy ciężarówek do Polski. Zajmowała się również organizacją francuskich konwojów z pomocą dla Bośni.

W roku 1989, po wolnych wyborach w Polsce, Alain Michel, Zbigniew Chłap, Bogdana Pilichowska i Janina Ochojska założyli Polską Fundację EquiLibre. Celem Fundacji było rozdzielanie w Polsce pomocy zagranicznej oraz propagowanie wzorów samopomocy i samoorganizacji społecznej. Po wzięciu udziału we francuskim konwoju do Bośni (1992), zorganizowanym przez EquiLibre, Janina Ochojska postanowiła wysłać pomoc z Polski dla ofiar wojny w byłej Jugosławii. Pierwszy konwój do Jugosławii zorganizowany przez Janinę Ochojską, złożony z 12 ciężarówek, wyjechał do Sarajewa w grudniu 1992 roku. Tę datę do dziś uważa się symbolicznie za powstanie Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH), choć Fundacja pod własnym szyldem została powołana przez Janinę Ochojską, Tomasza Wilka i Włodzimierza Sarnę w 1994 roku. Do dziś Janina Ochojska jest prezesem PAH.

Janina Ochojska w latach 2009-2011 była członkiem Grupy Doradczej CERF. Jest również laureatką wielu prestiżowych nagród, wśród których na szczególną uwagę zasługują: tytuł „Kobiety Europy” przyznany przez Komisję Wspólnot Europejskich (1994), nagroda Pax Christi International Peace Award (1995), nagroda Fundacji im. Atsuhito Nakaty (1996), Order Kawalera Legii Honorowej przyznawany przez Prezydenta Republiki Francji (2003), nagroda im. ks. Józefa Tischnera (2006), odznaczenie Bene Merito przyznawane przez Ministra Spraw Zagranicznych (2009) i Nagroda Lecha Wałęsy (2010). W 2011 roku Janina Ochojska została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przyznanym przez Prezydenta RP.