PL EN

Eric Wojcik

Eric Wojcik, dyrektor festiwalowy i programowy Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Clermont-Ferrand / Clermont Ferrand International Short Film Festival. Urodził się w 1959 roku, studiował architekturę, a następnie pracował jako konsultant. W 1979 roku wraz z uniwersyteckim klubem filmowym Clermont-Ferrand współtworzył Tydzień z Filmem Krótkometrażowym, który w 1982 roku przekształcił się w Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych w Clermont-Ferrand oraz stowarzyszenie „Sauve qui peut le court métrage”. Obecnie festiwal w Clermont-Ferrand ściągający 160-tysięczną publiczność jest jednym najważniejszym wydarzeniem poświęconym filmom krótkometrażowym. Eric Wojcik to jeden z dyrektorów festiwalu odpowiedzialny za stosunki zewnętrzne; zajmuje się prognozami, selekcją oraz ustalaniem programu konkursu międzynarodowego, na który corocznie nadsyłanych jest około 1.300 filmów. Poza festiwalem organizuje także prezentacje filmów krótkometrażowych w ramach Pôle Image, szczególnie dla osób osadzonych w więzieniach.