PL EN
01.03.2019

Poszukujemy managera festiwalu!

 

Oferta pracy

Manager festiwalu

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1.1. umiejętności zarządzania ludźmi;

1.2. doświadczenie w pracy z instytucjami publicznymi i sektorem organizacji pozarządowych;

1.3. doświadczenie w pracy administracyjnej, w tym co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym;

1.4. wiedza z zakresu organizacji i zarządzania wydarzeniami kulturalnych;

1.5. doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz nawiązywaniu relacji ze sponsorami;

1.6. dobra organizacja pracy własnej;

1.7. dyspozycyjność i konsekwencja w działaniu;

1.8. biegła obsługa komputera;

1.9. samodzielność, komunikatywność oraz wysokie zdolności interpersonalne;

1.10. bardzo dobre zdolności negocjacyjne;

1.11. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

2. WYMAGANIA DODATKOWE (MILE WIDZIANE):

2.1. wiedza na temat działalności instytucji kultury w mieście/województwie/kraju;

2.2. prawo jazdy.

3. INNE INFORMACJE:

3.1. WARUNKI PRACY: praca w pełnym wymiarze godzin; obciążenie psychiczne wynikające m.in. z presji czasu.

3.2. MIEJSCE PRACY: Łódź – Biuro TRANSATLANTYK FESTIVAL – Plac Wolności 5, Łódź; lokacje festiwalowe.

3.3. PRZEWIDYWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA PRACY: kwiecień 2019.  

3.4. FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę.

3.5. WYMAGANE DOKUMENTY: życiorys (CV), list motywacyjny, inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (skany).

4. SKŁADANIE OFERT:

4.1. drogą elektroniczną na adres office@transatlantyk.org, w tytule maila proszę wpisać: "Manager festiwalu – zgłoszenie";

4.2. termin składania ofert upływa 10.03.2019 r.;

4.3. Fundacja zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

5. KLAUZULA: Prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.

Inne aktualności